Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text - Dikt

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Du ska skriva en egen dikt. Du kan välja att skriva en haiku, tanka eller en dikt som rimmar.

Syfte

Syftet är att du ska få träna på att skriva en berättande text. 

 

Arbetsgång

Vi kommer att gå igenom de olika delarna som en dikt innehåller. Vi använder oss av läromedlet Skrivsuccé. 

Vi kommer att arbeta med:

  •         Läroboken Skrivsuccé.
  •         Lyssna och diskutera hur en dikt är uppbyggd.
  •         Skriva en egen dikt.
  •     Skriva dikten för hand och illustrera den. 

 

Bedömning och kunskapskrav

 

Du visar vad du har lärt dig genom att:

  •         Skriva en egen dikt. 
  •      Skriva den för hand och illustrera den.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Svenska - Dikt - Lärandematris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback