Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM02

Internationella relationer VT22

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Under det här momentet kommer vi lyfta blicken till den internationella spelplanen. Vi kommer undersöka globala utmaningar, lösningar och svårigheter.

 

 

Vad? 

- Aktörer som finns i det internationella systemet

- Orsaker till krig och konflikter

- Teoretiska perspektiv på internationella relationer

- Globala frågor ur olika perspektiv 

 

 

Hur?

- Läsa artiklar och faktatexter

- Klassrumsdiskussioner 

 

 

Varför?

- Förstå internationell politik. Varför saker händer - eller inte händer - på den internationella spelplanen.  

Bedömning

Prov 

Konfliktanalys

 

Detta ska du kunna efter momentet 

  • Det internationella systemets aktörer

  • Teoretiska perspektiv på IR
  • Aktörer på den internationella spelplanen
  • Redogöra för vad en stat är
  • EU, FN och deras roll i internationella samarbeten
  • Folkrätt, barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna

 

Material

Länk till inläst bok

Perspektiv på samhällskunskap s. 297-299, 307 (tabell), 311, 332-356

Länk till power point

Länk till begrepp i quizlet


Läroplanskopplingar

Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.

Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.

Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.

Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.

Matriser i planeringen
Internationella relationer
Uppgifter
Agenda 2030
Konfliktfördjupning
Test internationella relationer
Frågor till Perspektiv på världen
Konflikfördjupning
Frågor till krigets lagar, mänskliga rättigheter och FN
Prov - internationella relationer
Rollspel
Konfliktfördjupning
Instuderingsfrågor till boken
Teorier om internationella relationer

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback