Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 5

Musikgenrer, Formanalys och Skapa en låt

Sandaredskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi ska lära oss om olika musikgenrer (musikstilar) och vad det finns för olika delar i en låt som t ex intro, vers, refräng mm . Ni ska även göra en inlämningsuppgift där du väljer en musikstil som du tycker om och två artister/låtar som du presenterar skriftligt till mig. Ni kommer också att få skapa en enkel låt på studio.musikoteket.nu. Ni ska där välja en musikstil, följa instruktioner och skapa en låt som innehåller olika delar och har rätt antal takter. Lycka till! Anette

Musikgenre (musikstil)

Vi skall lära oss om olika musikgenrer (musikstilar). Vad heter de, hur känner man igen dem och vad som är typiskt för dem 

- Konstmusik

- Folkmusik

- Populärmusik

Ni ska sedan göra en inlämningsuppgift där du väljer en musikstil och en låt som du tycker om. Du ska berätta vad låten heter, vem artisten/gruppen är, var kommer den ifrån, vilka instrument du hör och väldigt kort vad texten handlar om? 

Skapa en låt i en musikstil som har rätt delar

Ni skall efter instruktioner få testa på att skapa en på studio.musikoteket.nu. Du skall där välja en musikstil, följa instruktioner och skapa en enkel låt som innehåller olika delar och har rätt antal takter.  

Formanalys (musikens olika delar)           

Vad finns det för olika delar i en låt? Vi lär oss vad intro, vers, refräng, outro mm är och hur man känner igen de olika delarna.

 


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter