Skolbanken Logo
Skolbanken

Kroppen

Egebyskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Kroppen med dess kroppsdelar och vad kroppen behöver för att må bra.

Målet med undervisningen

Vår kropp med dess kroppsdelar och vad vår kropp behöver för att må bra.

 

Så här ska vi arbeta

Här beskriver du hur ni ska arbeta och under hur lång tid.

Under vårterminen 2022 arbetar vi med:

- Våra kroppsdelar och delar av de inre organen.

- Hur kroppen styrs.

- Hur vi andas.

- Vad våra sinnen gör

- Vad som händer med maten vi äter.

- Vad vår kroppen behöver för att må bra.

Det här ska bedömas

Under arbetets gång bedömer vi om eleven utifrån sina individuella förutsättningar och i relation till det styrdokument eleven tillhör kan:

- Tala om var olika kroppsdelar sitter

- Sätta ut delar av de inre organen på rätt plats.

- Genom någon form av kommunikation tala om vad vår kropp behöver för att må bra.

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper om människa och natur,

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

Samband mellan mat och hälsa.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.

Samband mellan mat och hälsa.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.

Hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Samband mellan mat och hälsa.

Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn.

Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.

Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.

Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.

Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen.

Utifrån enstaka exempel på faktorer som påverkar människans hälsa medverkar eleven i samtal om hälsa och ohälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter