Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

2

Träd och knoppar

Gullbrandstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Du ska få lära dig mer om några av de löv- och barrträd som finns i vårt närområde.

Du ska få lära dig:

 • namnen på några knoppar samt beskriva hur de ser ut.
 • begrepp då du beskriver knopparnas utseende (symmetri, runda, matt, kladdig).
 • skillnaden mellan löv- och barrträd.
 • trädets olika delar (t.ex. stam, krona, löv).
 • något som träd används till.
 • trädets livscykel.
 • rita, skriva och samtala kring det du undersökt.
 •  

Bedömning:

 • Du ska kunna se skillnad på några knoppar och säga vilket träd de tillhör.
 • Du ska kunna artbestämma knoppar utifrån dess kännetecken.
 • Du ska kunna namnge några av de vanligaste träden i vårt närområde.
 • Du ska kunna trädets olika delar.
 • Du ska veta något som träd används till.
 • Du kan berätta hur trädets livscykel fungerar genom text och bild.

Arbetssätt:

 • Vi tittar på korta faktafilmer om träd.
 • Du får titta på knoppar från några träd.
 • Skriva faktameningar om trädens knoppar samt rita en bild.
 • Du läser enkla faktatexter.
 • Du får rita och måla för att lära dig om trädet.
 • Tipspromenad
 • Vi undersöker och samtalar om träd och knoppar. 

 

Ämnesspecifika begrepp som du ska kunna är:

stam, bark, grenar, kvistar, rötter, löv, blad, barr, krona, kotte, knopp


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback