Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Hemsjö kyrkskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi lär oss mer om urfolket samer och de andra nationella minoriteterna i Sverige.

 

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med Sveriges nationella minoritetsgrupper och dess språk. Vi kommer att få följa 5 barn som representerar varje minoritetsgrupp i programmet "Andrea möter..." från UR.se

Vad är en minoritetsgrupp? Vilka språk talar de olika grupperna? Vad kännetecknar dem? Vilka traditioner har de?  Dessa frågor och många fler kommer vi att arbeta med under några veckor.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- berätta vilka de 5 nationella minoritetsgrupperna är

- berätta vad som kännetecknar en minoritetsgrupp och lite om dess historia. Vad måste de uppfylla för att få bli kallad en minoritetsgrupp?

- göra jämförelser mellan ditt liv och någon av de andra barnens liv. Vilka likheter och skillnader finns?

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- jämföra de olika minoritetsgrupperna med varandra och ditt liv.

- ge exempel på nationella minoritetsspråk 

 

Undervisning:

I detta arbetsområde kommer vi att följa 5 barn i serien "Andrea möter". Efter varje avsnitt talar vi om några frågor: 

Vad har huvudpersonen för intressen?
Vad har huvudpersonen för bakgrund?
Vad är utmärkande i just den här personens liv? Vad talar familjen för språk? 

Sedan fördjupar vi oss i ett begrepp efter varje film.

Begrepp vi kommer att tala om är:

- minoritet

- tradition

- fördom

- ursprungsbefolkning

- integration 

 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter