Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Skrivprojekt - Ön

Ankarskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Du kommer att arbeta med skrivprojektet Ön. Slutproduktenen blir en roman bestående av fem kapitel.

Metod

Du kommer skriva en text som handlar om att bli strandsatt på en ö. Undervisningen och projektet är uppdelat i fem delar, vilka motsvarar fem kapitel. Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla, till exempel person- och miljöbeskrivningar samt dialoger. Varje kapitel ska illustreras med en passande bild. Du ska också läsa igenom dina kamraters texter, dessa ska du ge respons på, och du kommer alltså även ta emot respons på din egen text.

Mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna: 

  • ha en tydlig struktur för berättande texter,
  • hålla en röd tråd i ditt skrivande,
  • använda språkliga drag som är typiska för berättande texter, till exempel verb i presens, beskrivningar och dialoger,
  • grundläggande regler för skiljetecken och stavning,
  • välja passande bilder till varje kapitel,
  • ge och ta emot kamratrespons.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att skriva en berättande text enligt matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback