Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HEM, IDO, NAO

Om rörelse och hälsa

Partille Gymnasiesärskola, Partille · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Hur får man bra kondition? Varför är det bra att röra på sig? Vilken mat är bra att äta? Utifrån UR:s serie "Hopp hopp TV" kommer vi att arbeta med dessa frågor genom att titta på ett avsnitt i veckan och arbeta med det ämne som avsnittet tar upp.

Vi arbetar med ett ämne kring hälsa varje vecka utifrån programserien "Hopp Hopp TV" från UR. Vi börjar med kondition och därefter följer kroppskontroll, styrka, mat, laganda, koncentration, känslor, vila och sömn. 


Läroplanskopplingar

3) Förmåga att reflektera över livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande.

1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.

Sambandet mellan kost och hälsa.

Kost i samband med fysiska aktiviteter.

Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, till exempel sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.

Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.

Människokroppens olika delar och deras funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter