Skolbanken Logo
Skolbanken

Rytmik 2022

Ljusne förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Kulturskolans KULAN-projekt. Rytmik med Anna-Karin Larm.

Genomförande

Varje onsdag kommer Anna-Karin och har en stund med sång och rytmik tillsammans med barnen. Barnen, 1-3 år, kommer att erbjudas att vara med och kommer att delas in i 1-2 grupper.

Mål

Målet är att väcka intresse för och utveckla barnens såväl personalens kreativitet inom rytmik och musik.  

Syfte

Syftet är att stimulera och utveckla estetiska lärprocesser i det pedagogiska arbetet samt att stimulera barnens kreativitet, fantasi och nyfikenhet.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter