Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Hållbar utveckling - kemi och miljö

Ekebyhovskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 4 april 2022

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om kemins historia och hur kemi och miljö går han di hand. Du kommer också att få fundera på hur du bidrar och vad du kan göra för att få en mer hållbar utveckling på vår planet. Du kommer också att få träna dig på att genomföra undersökningar systematiskt.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med kemin historia och hur kemi och miljö går hand i hand. Området är uppdelat i tre delar;

Syror, baser och kemiska reaktioner

- Historia kring Alkemi och hur kemister arbetar

- pH-värde

- kemiska reaktioner

- neutralt, surt, basiskt

- naturliga indikatorer

- försurning/övergödning

Ingenting försvinner, allt finns kvar

- Atomer och molekyler

- kretslopp

- koldioxid

- fossila bränslen

Vårt avfall och hur vi människor påverkar miljön

- atmosfär

- växthuseffekten

- global uppvärmning

- energi

- Avfall, kompostera, återvinna och återanvända

- Hållbar mat

 

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper genom att;

- delta i diskussioner och uppgifter under lektionstid.

- genomföra och dokumentera dina undersökningar/labbrapporter.

- genom en avslutande inlämningsuppgift om sop- och källsortering

- genom att göra en kahoot om kapitlet i Koll på No-boken.

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling - kemi och miljö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback