Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla som berörs av någon av våra verksamheter ska uppleva att den håller hög kvalitet.

Förskolan Blomman, Mönsterås kommun · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Alla som berörs av någon av våra verksamhet ska uppleva att den håller hög kvalitet.

- Vi möter alla vårdnadshavare och barn när de kommer eller går hem så vi kan ha en dialog mellan hem och förskola.

- Vi uppmärksammar och ger feedback på de barnen gör, t.ex. ritar, klättrar, klä på sig.

- Vi arbetar med begreppen, vart ska vi? Var är vi nu? Samt vad är nästa steg?

- Vi ställer öppna frågor i lärande processen.


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback