Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1

Teknik

Norrgärdsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur man gör en stabil byggnad.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. 
  • Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren. 
  • Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner och byggnader ska fungera.
  • Använda ämnes-specifika begrepp.

Konkretisering av mål

Ett av målen med arbetsområdet är att eleven ska lära sig att bygga stabila konstruktioner.
Eleven ska även lära sig en del begrepp inom ämnet teknik.

Arbetssätt

  • Vi kommer att bygga och konstruera med olika material.
  • Vi ska ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov
  • Vi ska ta reda på några ämnes-specifika begrepp.
  • Vi ska bygga efter egna skisser.

 


Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback