Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Barbaflink- matematik

Älvsbacka förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Med hjälp av Barbafiguren Barbaflink vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga.

Var är vi?

Barnen är på olika kunskapsnivåer och vi behöver anpassa vår undervisning så att vi kan utmana alla barn. 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin matematiska förmåga utifrån läroplanens mål. Skapa planerade och spontana undervisningstillfällen som kan leda till att barn lär sig exempelvis färg, former, antal, lägesord och mätning.

Hur gör vi?

Planerad undervisning: Delar in barngruppen i mindre grupper utifrån kunskapsnivåer. Tre tillfällen i veckan under mars/april har vi planerad undervisning med fokus inom dessa läroplansmål.

Spontan undervisning: Vi har på oss "matematikglasögon" och fångar stunder under dagen där vi kan utmana barnen i deras lärande. 

Hur blev det? 

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter