Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik åk 2 Favoritmatematik 2A kap.5

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi ska arbeta med att dela i lika stora grupper och att bygga en grund för begreppet bråk med hjälp av konkreta hjälpmedel.


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Matriser i planeringen
Matematik åk 2 Favoritmatematik kap.5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter