Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Stopp min kropp

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Kung eller drottning över din egen kropp.

Vi följer Rädda Barnens material "Stopp min kropp".

Det ges möjlighet att få större kunskap om frågor som rör integritet, samtycke och rätten till sin egen kropp.

Vi ser de animerade filmerna och diskuterar innehållet i mindre grupper. Elevernas egna frågor och funderingar lyfts i den mindre gruppen.

Temat pågår över ca 7 veckor med ett nytt innehåll varje vecka.

 

 


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter