Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Procent åk 8A och 8D

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Att kunna förstå vad procent är och att kunna räkna med procent är viktiga vardagskunskaper. Prisändringar, löneförhandlingar, sportprestationer och många andra saker är ofta angivna i procent. I detta arbetsområdet lär du dig om: procent och hur du beräknar procent med olika metoder, omvandling av tal mellan bråkform / decimalform / procentform, procentuella höjningar / sänkningar samt förändringsfaktor.

Viktiga begrepp
Procent                                        Andel                                        Delen                   
Det hela                                       Bråkform                                   Decimalform                 
Procentform                                 Procentenhet                            Förändringsfaktor                 

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

  • Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

  • Förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar

    • beräkna delen

    • beräkna det hela

    • beräkna andelen

  • Beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor

  • Göra procentuella jämförelser 

 

Vecka

Lektion1 

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

13

     

Beräkna andelen sid 174-177

sid 188-191

14

Beräkna det hela sid 174-177

sid 188-191

Beräkna delen sid 174-177

sid 188-191

förandringsfaktor

Sid 178-179

sid 192-193

Sid 178-179

rep 17-18

15

Påsklov

 

Påsklov

 

Påsklov

 

Påsklov

 

16

Påsklov

 

Studiedag

 

Beräkna förändring med förändringsfaktor

sid 180- 181

sid 194

Jämföra procent

Sid 182-183

17

Diagnos

upprepad förändring

upprepad förändring

 

18

Röda/blåa

Röda/blåa/repetition

Repetition

 

19

Repetition

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback