Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 1

Engelska åk 6 vt 22

Kyrkenorumskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Under åk 6 bygger vi vidare på våra kunskaper och vårt arbete från åk 4 och 5. Vi har i vår ett nytt läromedel som heter Champ och som är kopplat till Bingel. Vi tränar de språkliga förmågorna (tala, läsa, skriva och lyssna) på ett varierat sätt.

Under åk 6 bygger vi vidare på våra kunskaper och vårt arbete från åk 4 och 5. Vi har i vår ett nytt läromedel som heter Champ och som är kopplat till Bingel. Vi tränar de språkliga förmågorna (tala, läsa, skriva och lyssna) på ett varierat sätt. Vi kommer under åk 6 att lägga lite extra fokus på att känna sig trygg och säker med att använda engelska muntligt. 

 

Vi kommer att arbeta med följande material:

 

  • Champ 6 (läromedel i bokform)
  • Bingel (digitalt verktyg olika arbetsuppgifter till texterna i Champ)
  • Quizlet (digitalt verktyg för ordträning)
  • Speaking games
  • Talk like a pro (serie från URskola)
  • Holly Hobbie (serie från URskola)
  • The Grammar Company (serie från SVT)

 

Läxor ges torsdag till torsdag (6A) och fredag till fredag (6B).

 

Hur vi arbetar:

 

Vi kommer att variera vårt sätt att arbeta genom att använda olika arbetsformer och även variera mellan eget arbete och arbete i mindre grupper. När vi arbetar i grupper, sprider vi ut oss i olika grupprum för en skön arbetsmiljö där alla känner sig trygga med att prata engelska. I Classroom har vi ett gemensamt rum för engelskan där uppgifter, material och annat delas.

 

Vi kommer under våren även att förbereda oss inför de nationella proven genom att gå igenom hur det är uppbyggda och går till, testa på gamla prov och läsa texter som elever skrivit tidigare år för att diskutera kring vilket betyg de når.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback