Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Djupet - hörförståelse

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Ett svenskt örlogsfartyg sprängs på Östersjön i närheten av en rysk gasledning. Alla i besättningen befaras omkomna och omständigheterna kring händelsen är oklara. Mysteriet kring vad som egentligen har hänt blir startskottet på en allvarlig militär upptrappning mellan Sverige och Ryssland.

Syfte

Arbeta med hörförståelse som mynnar ut i diskussionsfrågor och skrivuppdrag för att utveckla dina kunskaper i att sätta ord på det du tänker. Lära dig nya begrepp och utöka ditt ordförråd. 

 

Arbetsmoment

  • Lyssna på ett avsnitt i taget av dramaserien ”Djupet” som finns på sr.se https://sverigesradio.se/avsnitt/del-1-av-6-djupet
  • Diskutera och fundera kring olika frågor utifrån avsnitten muntligt både i mindre grupper och i helklass utifrån arbetsmetoden EPA (enskilt, par, alla)
  • Skriva olika texter utifrån seriens innehåll. 
  • Gå igenom och lära dig olika begrepp och uttryck. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur delaktig du är i de muntliga diskussionerna samt innehållet i dina skrivna texter. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Djupet - Sammanfattning
Djupet del 6 - frågor
Djupet del 5 - frågor
Djupet del 4 - frågor
Djupet del 3 - frågor
Djupet del 2 - frågor
Djupet - Debattartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback