Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8

Lappteknik

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Genom detta arbete kommer du att få stifta bekantskap med lappteknik både förr och nu. Hur det har använts, vilka färger och mönster som var vanliga förr i tiden. Det du kommer att göra är ett arbete i lappteknik med de färger och mönster du tycker om. Dokumentationen sker i punktform.

Genom detta arbete kommer du att få stifta bekantskap med lappteknik både förr och nu.

Hur det har använts, vilka färger och mönster som var vanliga förr i tiden.

Sedan skapar du ett eget arbete med de färger som du tycker om.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Matriser i planeringen
Lärandematris år 7
Uppgifter
Lappteknik förr och nu.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback