Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik- procent åk 8

Norretullskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

I det här kapitlet får du lära dig om tal i procentform. Procent (%) betyder hundradelar och beskriver hur många hundradelar något är av en helhet. Detta sätt att beskriva hur stort något är av en helhet är mycket använt i samhället idag, t.ex läsa i tidningar om prishöjningar och prissänkningar eller räntor. Därför är det viktigt att du lär dig förstå begreppet.

Om arbetet

 När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att:

- beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor.

- göra procentuella jämförelser.

Begrepp:

Bråkform, decimalform, procentform, del, det hela, andel och förändringsfaktor.

Följande kommer att bedömas.

  • Hur du deltar på lektionerna, muntliga och skriftliga prov samt laborativt arbete.
  • Vilken kunskap du har om begrepp och sambanden mellan begreppen.
  • Vilka metoder du väljer för att lösa uppgifter samt hur väl metoderna genomförs.
  • Hur du löser problem och vilken strategi du väljer.
  • Hur väl du resonerar, drar slutsatser och analyserar
  • Hur du redovisar muntligt och skriftligt samt hur du använder matematiska uttrycksformer. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback