Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Litteraturhistoria åk 9

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi kommer under några veckor följa utvecklingen inom litteraturen med särskilt fokus på romantiken och realismen. Vi kommer att lära oss om typiska drag i litteraturen under de här epokerna samt välja och läsa en egen skönlitterär klassiker.

Arbetssätt och genomförande

Vi kommer att gå igenom de olika tidsperioderna och deras typiska drag samt bekanta oss närmare med några författare och deras verk.

Sedan kommer vi arbeta med läsning av den valda boken och göra läsloggar. Arbetet avslutas med att göra en skriftlig litteraturanalys som ligger till grund för ett collage.

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Svenska kunskapskrav år7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter