Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7

Musik Block 3: Notvärden, takt och musikinstrument

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Under denna period arbetar vi med notvärden och takt. Vi spelar slagverksstämmor efter noter och skriver text till bestämda notvärden. Vi fördjupar oss också i olika musikinstrument och deras funktion.

Innehåll 

 

I terminens tredje block (v. 16-20) arbetar vi med takt och notvärden. Vi går igenom några vanliga notvärden (t ex fjärdedelsnot) och spelar slagverksstämmor efter noter. Vi skriver också text till bestämda notvärden och övar då gemensam sång på en och samma tonhöjd med fokus på att följa rytm.  

 

Vi fördjupar oss i olika musikinstrument. Du får lära dig mer om ett specifikt musikinstrument som du sedan berättar om. Du kommer att göra en digital presentation (t ex Powerpoint) som du använder i en muntlig redovisning. Din muntliga redovisning sker inför läraren och gruppen/mindre grupp/enbart läraren. Du kommer att få använda lektionstid för att förbereda din redovisning. Vi kommer också att göra en quiz om musikinstrument där gruppen gemensamt hjälps åt att hitta de rätta svaren. 

 

 

Tidsperiod 

 

V. 16 (20-21 april) 

V. 17 (27-28 april) 

V. 18 (4-5 maj) 

V. 19 (11-12 maj) 

V. 20 (18-19 maj) 

 

 

Bedömning 

 

- Du bedöms på din förmåga att delta i gemensam sång under lektionerna och följa rytm.

 

- Du bedöms på din förmåga att kunna spela olika slagverksstämmor med tajming. Detta arbetar vi med under lektionerna. 

 

- Du bedöms på din förmåga att med säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. Du visar din kunskap med hjälp av presentationen om ditt instrument samt deltagande i gemensamma diskussioner och quiz.


Läroplanskopplingar

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback