Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religion åk 4

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi kommer att arbeta med religion i åk 4 där vi pratar mycket om vad religion är, varför den finns samt hur man ska vara mot andra människor.

Det vi tränar på:

Vi ska arbeta med religion för att få kunskaper om olika religioner samt att skapa en förståelse och en förmåga att visa respekt och hänsyn för olikheter.  

Detta ska du få lära dig om:

1. Grundläggande begrepp inom religion. 

2.Ursprungsbefolkningar och dess religiösa inslag. 

3. Samernas och fornskandinavisk religion.

Arbetssätt:

Vi kommer att läsa texter, diskutera med varandra och svara på frågor både i grupp och individuellt.

Bedömning:

Du kommer att få visa dina individuella svar på uppgifterna samt delta i diskussioner med de andra i klassen.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen
Religion åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter