Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Fantasy

Gemensamt i Alingsås, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 april 2022

De närmaste veckorna ska vi arbeta med den litterära genren Fantasy.

Du känner säkert igen flera fantasyverk: Bröderna Lejonhjärta, Sagan om Ringen, Harry Potter, eller böckerna om Narnia. Gemensamt för dessa berättelser är att de utspelar sig i en fiktiv (påhittad) värld. I alla fall delvis. Det finns ofta en tydlig kamp mellan gott och ont. I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med typiska drag för fantasylitteratur. Vi kommer att läsa och lyssna på utdrag ur böcker och filmer. 

 

Arbete i par

 

Planering av en fantasyberättelse

Skapa ett dokument som heter "Fantasy" och ditt namn. Länka det till uppgiften i Unikum.

Allteftersom vi jobbar med genren skriver du ner saker som är typiska för fantasy, du samlar idéer som du sedan ska använda för att skapa en karta över en fantasyvärld.

Till kartan ska finnas en genomtänkt berättelse som ni ska kunna redogöra för. Ta med följande punkter:

 

  1. Vad heter världen?

  2. Vilket klimat? (Öken, skog, städer, etc)?

  3. Vilka folkslag eller varelser bor i världen?

  4. Vad är problemet eller konflikten i världen? 

  5. Vem är huvudperson? Vilka egenskaper har hon eller han?

  6. Hur börjar personens eller personernas äventyr? Vilka svårigheter möter karaktären på vägen? Hur och var kommer karaktärens äventyr att sluta?

'

Individuellt arbete

När planeringen är klar skriver du din berättelse 

 


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fantasyberättelse
Läsa fantasy: textutdrag och frågor att svara på
Fantasyvärld
Läsa fantasy