Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Klara Svenskan, Faktatext

Säteriskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Hur skriver man egentligen en förklarande faktatext? Vi tar hjälp av läromedlet Klara Svenskan, för att lära oss hur man kan förarbeta, använda relevanta begrepp och strukturer att följa för att skriva en välskriven faktatext.

 

Under ett par veckor kommer vi att arbeta med att förarbeta, använda ämnesspecifika begrepp och använda en passande struktur för att skriva en välskriven faktatext.

Vi kommer att använda läromedlet "Klara Svenska - Tala, läsa, skriva" som grund och öva på de olika momenten innan vi börjar skriva en egen faktatext.

Faktatexten ska innehålla:

1. Rubrik

2. Inledning

3. Underrubrik med text

4. Faktaruta

5. Bild med bildtext

Målen för faktatexten:

Jag kan skriva:

  • en förklarande faktatext med inledning, logisk ordning och avslutning.
  • skriva en passande rubrik
  • använda tidsord och förklarande ord och fraser.
  • använda ämnesspecifika ord.
  • samla in och använda viktig fakta

Jag kan också:

  • jämföra olika källor och fundera kring tillförlitligheten
  • ge feedback på andras texter och 
  • förbättra min egen text utifrån andras respons
  • förstärka texten genom att använda passande bilder

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback