Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Planering

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Terminplanering till vecka 9. åk 7-9

Terminsplanering, ämnet modersmål läsår 2021/2022, Vt-22

Språk: Urdu

Lärare: Baseerat Taj

Årskurs:7-9

Vecka

Tema

C. Innehållet/skolverkets krav

Mål

Material

Aktiviteter/lektion. Bedömning

V.2

Introduktion om vårtermin/kursplan, betygskriterier och bedömning.

Tala, lyssna och samtala: Muntlig berättande för olika mottagare.

Språkbruk: ord och begrepp för att uttrycka sina känslor, åsikter och kunskaper i modersmål.

 

Introduktion, viktighet och målet till modersmålet.

 

Tydlig instruktion om rutiner, reglar, tid, läromedel, läxor, kunskapskrav, kriterier för betyg och bedömning, läxor.

 

 

Planering, papper, pennor,

Dator. projektor

Lärare presenterar för elever: målet till modersmål, lektionens rutiner och regler.

 

Eleverna får tydligt instruktion: hur och vad ska de studera, arbetsmaterial och klassarbete, läxor, skriftlig text, kunskapskrav, betygskriterier, bedömning.

Lärare reflekterar av lektionen och positive återkoppling.

Bedömning: Elevens närvaro, lyssnar deltar och samarbetar och frågar om det något de förstår inte.

 

v. 3-4

Årstider: Vinter och dess högtider.

Tala, lyssna och samtala: muntlig berättande för olika mottagare.

Skriva och läsa: Strategier att elever ska skriva olika typer av texter som anpassar till typiska språkliga drag.

Kultur och samhälle: högtider, bruk och traditionen i områden där modersmålet talas och jämföra med svenska högtider, bruk och traditioner.

Läsa och skriva texter om årstider och dess högtider/festivaler.

 

Utveckla språk: begrepp och vokabulär, skriva, läsförståelse och återberätta texter.

Ta reda på högtider, traditioner, seder och jämföra.

Grammatik: subst., adj. Verb, Motsatsord.

Hur skrivare man en fakta text

Youtube.

olika texter om vinter, högtider djur, växt och kläder

bilder, pennor, skrivhäftet, Ipad och projektor.

 

Klassarbetet: Högläsning, diskutera och återberätta fakta texter om vinter och dess högtider och namn på månader. Hitta subst. adj. Motsatsord, och verb i texter. Skriva meningar.

Visa Youtube, film som handlar om vinters traditioner, högtider och sedan diskuterar.

Instruktion om hur skrivas en fakta text.

 

 

Läxa: Elever skrivare fakta text om sina favorit vinter tradition med stöd av: vilket land/länder? När börjat man fira detta? Varför firar man? Vilken månad, datum, tid? Hur firar man? Special mat, kläder, seder och musik.

Muntlig presentation av sina fakta texter.

 

Elever ska: lämna in alla skriftiga uppgifter till lärare. Elever får mer tid och stöd om de behöver detta.

Bedömning: Förmåga att skriva fakta text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. 5-6

Symboler/emblem, nationalsång. från Pakistan och Sverige.  Introduktion till

modersmålsdag.

 

 

Kultur och samhälle.

 

 

Tala, lyssna, samtal, sjunga, läsa och skriva.

 

Betydelse, identitet, uttal, betoning.

 

Berättande och poetiska texter.

 

 

 

Syftet med tema är att introducera och förbereda elever för modersmålsdag. Känna till symboler, nationalsång (Pak, Sverige).

 

Språkbruk: Utveckla ord, begrepp, vokabulär, läsförståelse genom att hitta, läsa och skriva fakta bakom symboler och deras betydelse.

Högläsning.

Grammatik. Motsats, adj, subst. Och verb.

Uppsatsens struktur.

 

Bilder på

Symboler.

nationalsång 

Youtube,

Film och enkla texter, Pennor, sudd och skrivhäftet.

 

  

Lärare visar symboler till elever. Elever klister bilderna i skrivhäftet och skriver namn på.

Jämförelse av symboler (Pak. Sverige)

Lärare och elever hittar fakta bakom några symboler. Elever skrivare fakta och diskuterar. Frågor och svar.

letar efter historia bakom och skriva en uppsats med stöd av lärare: vem har skrivit? När skrev den? Vem är musiker till nationalsång?

Hur blev den till nationalsång? Osv.

Elever läser sina uppsatser framför klass.

Hitta subst, adj och motsats.

Eleven ska: lämna skriftliga läxor, uppsats, fakta text, grammatik.

v. 7-8

Modersmålsdag.

 

Tala, lyssna och samtala.

 

Läsa och skriva. Identitet.

 

Kunna veta och berätta om modersmålsdag.

 

Förklara varför firar man den har dagen. 

 

Utveckla språk genom att läsa, skriva, samtala, berättelse valt för modersmålsdag.

Grammatik.

Pennor, sudd och skrivhäftet

Text, berättelse.

bilder

 

 

 

 

Prata om modersmålsdag och skriva text.

 

Elever ska skriva sina tanker, åsikter om modersmålsdagen och läsa framför klass. 

 

Läsa, återberätta kort berättelse valt för modersmålsdag.

Rita bilder till berättelse.

Hitta motsatser, adj, subst, svara på frågor.

 

 

 

Bedömning: Jag använder formativ bedömning de första 8 veckor av vårtermin 22. En bedömning ska göras efter varje tema genom att elevens kunskaper, förmågor att: Läsa olika texter och visa läsförståelse. Tala och lyssna aktivt.  Samtala, delta i diskussion, fråga och svara på frågor.  Skriva olika uppgifter, diktamen som klassarbete och lämna in skriftligt texter (läxor) till lärare. Samarbeta i grupp. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter