Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Ljud och ljus

Högalidsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vågrörelselära, ljud och ljus

Kunskapsmål

• hur ljud uppstår och breder ut sig

• principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument

• om ljudets egenskaper, till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner

samt höga och låga toner

• hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan

hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både

en stråle av partiklar och en vågrörelse

• hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och

vatten

• hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det

förändrat våra levnadsvillkor

• att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger

• att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast

våglängden skiljer dem åt

• varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig

• resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället

och våra levnadsvillkor idag och i framtiden

• beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt

• att strålningsenergi är en av flera energiformer

Vecka

Lektion

Syfte

Stoff

Länkar

Lektion

Läxa

Övrigt

12

1

Intro/planering

 

Lgr11
Stoff
Kunskapskrav

 

 

 

 

 

2

3.1-3.2

Vågrörelser

Ljudets spridning Hörseln

Ljud och buller

Waves Intro

 

 

 

3.1-3.3

 

13

 

Temavecka

 

Ingen pga temavecka

 

 

 

14

1

3.2-3.3

Eko

Toner

Tillämpningar

 

https://app.binogi.se/l/ljud-och-oljud https://app.binogi.se/l/musik-och-resonans

https://app.binogi.se/l/tal-och-saang

 

 

 

 

2

 

 

https://app.binogi.se/l/ljud-och-oljud

https://app.binogi.se/l/att-maeta-ljud

 

 

 

 

Lab

Demo ljud i vacuum

Stämgaffel som vibrerar

Resonans

Mobiltelefon som mäter ljud

 

 

 

 

 

16

1

5.1

Vågrörelser: ljus

Ljusets utbredning och reflektion

Synen

https://app.binogi.se/l/ljus-och-skugga

Waves Intro

https://app.binogi.se/l/det-elektromagnetiska-spektrumet

https://app.binogi.se/l/reflektion-och-transparens

https://app.binogi.se/l/synen

 

 

 

 

2

5.2

Konvex, konkav, ljusets brytning

https://app.binogi.se/l/konkav-och-konvex-reflektion

https://app.binogi.se/l/ljusets-brytning

 

 

 

 

Lab

 

 

 

 

 

 

17

1

5.3

Ljusets brytning

Optiska instrument

https://app.binogi.se/l/linser

https://app.binogi.se/l/optiska-instrument

 

 

Påsklov

 

2

5.4

Ljusets betydelse och färg

https://app.binogi.se/l/ljusets-betydelse-i-vardagen

https://app.binogi.se/l/faerger

https://app.binogi.se/l/hur-vi-uppfattar-faerger

 

 

 

 

Lab

 

 

 

 

 

 

18

1

Final

 

 

 

 

Mån Annandag påsk

 

2

Final

 

 

 

 

 

 

Lab

 

 

 

 

 

 

19

1

Prov

 

 

 

 

Prao

 

2

Prov

 

 

 

 

 

 

Lab

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter