Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Digitalisering

Trollets förskola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Barnen föds in i ett digitalt samhälle där det krävs att man är medveten om dess fördelar, men även att på sikt förstå risker och att kunna värdera information. Vi kommer att tillsammans utforska och utveckla våra kunskaper kring digitalisering.

I förskolans läroplan står det att barnen ska få förutsättningar att utveckla en likvärdig digital kompetens, detta ska ske genom att stärka deras förståelse för den digitalisering som de möter i deras vardag. Digitalisering är ett av våra prioriterade mål i kommunen. 

Vart är vi? Utifrån observationer av barngruppen, har vi sett att samtliga barn har någon slags koll på vad ett digitalt verktyg kan vara. Vi vill därför från den utgångspunkten utveckla och vara medforskare i barnens utbildning vad det gäller digitala verktyg. I vår dagliga verksamhet använder vi oss av I-pad som genom olika appar kan visa oss olika spel, videos, bilder och musik. Vi tar bilder med hjälp av I-pad och mobiltelefon.

Vart ska vi? Barnen ska ges en möjlighet att utveckla deras förståelse för den digitalisering som de möter i sin vardag. Vi vill väcka nyfikenhet samt utöka kunskapen inom digitalisering och programmering och att barnen utvecklar sin källkritiska förmåga.

Hur gör vi? Vi använder digitala verktyg i vår undervisning som behandlar många av läroplanens områden som t.ex. kommunikation, matematik, teknik och skapande.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback