Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Dunderkalaset - kapitel 4

Rodrets förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Det fjärde och sista kapitlet i projektet Dunderkalaset. Kapitlet innehåller ett högläsningsmoment och tre stycken olika uppdrag som är kopplade till texten "Byggleken".

Kapitel 4: Byggleken

Högläsning

Det fjärde och sista kapitlet om Jalle och Tindra och deras vänner på Dunderkalaset som får bygga en egen staty.

Syfte:

 • Att utveckla förståelse för rum och form.
 • Att lyssna och öva upp hörförståelse och föreställningsförmåga (inre bilder).
 • Att bygga upp ordförråd och ordförståelse.
 • Att uttrycka sig muntligt samt öva återberättande.

Genomförande:

Högläsning av kapitel 4, uppmärksamma viktiga detaljer inför kommande uppdrag. Samtal om rimord. Gissa på rimord i ramsorna. Frågor om texten. 

Uppdrag 1: Rimord

Jalle vill ha hjälp med rimspelet han fick av Tindra.

Syfte:

 • Att utveckla förståelse för ord som rimmar (att höra och se - fonologisk medvetenhet).
 • Att utveckla intresse för skriftspråket (ordbilder samt stora och små bokstäver/versaler och gemener), logografisk läsning. 

Genomförande:

Vi läser upp brevet från Jalle och uppmärksammar varje enskilt ord. Vi samtalar om rimord, att man både kan höra och se på orden att de rimmar. Vi lyssnar rim genom att säga ett ord och komma på ett ord som rimmar. Vi tittar på orden, hur man kan se att de rimmar, ex. SOL och STOL. Vi spelar Jalles rimspel genom att turas om att hitta rimord. Barnen får rita och skriva egna rimkort.

Uppdrag 2: Geometriska former, 2-dimensionella

 Nu vill Jalle och Tindra ha hjälp med att dekorera olika geometriska former. 

Syfte:

 • Att utveckla förståelse för olika geometriska former.
 • Att utveckla intresse för klassificering och sortering.
 • Att utveckla kreativitet och skapande förmåga.

Genomförande:

Vi läser upp brevet från Jalle och Tindra och uppmärksammar varje enskilt ord. Vi samtalar om olika geometriska former och uppmärksammar skillnaden mellan 2-dimensionella och 3-dimensionella former. Barnen får dekorera valfria geometriska former och skapa en figur av dessa på ett papper. 

Uppdrag 3: Geometriska former, 3-dimensionella

 Nu vill Jalle och Tindra att barnen ska bygga en staty av olika 3-dimensionella former. 

Syfte:

 • Att utveckla förståelse rum, form, läge och riktning.
 • Att utveckla kreativitet och skapande förmåga.

Genomförande:

Vi läser upp brevet från Jalle och Tindra och uppmärksammar varje enskilt ord. Vi repeterar de olika geometriska formerna. Barnen får i uppgift att skapa en staty av valfria 3-dimensionella former. De får måla och dekorera sin staty om de vill.  

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter