Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Skönlitteratur - ONDSKAN

Almåsgymnasiet B, Borås Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Under det här momentet arbetar vi med skönlitterär läsning. Vi kommer tillsammans ta oss an romanen "Ondskan".


Läroplanskopplingar

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Matriser i planeringen
Skönlitteratur - ONDSKAN
Uppgifter
Reflektionsfrågor under läsningen