Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

JURRÄT0

Processrätt

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Brottmålsprocessen från brott till dom.

Detta moment kommer bedrivas i relativt högt tempo och ni kommer behöva jobba fokuserat på lektionerna med uppgifterna. 

Planering:

V 14               onsdag Läsa sidorna 179-207 (kapitel 5) i boken och göra övningsuppgifter. Förhör gärna varandra muntligt på övning 4 - "Kan du detta?" Libers Rätten och samhället Fakta och uppgifter | Liber (Obs! Läxa att ha läst hela kapitlet och gjort övningsuppgifterna under V 14)

V 15               måndag Polismuseets digitala lektion om kriminalteknik.

                      onsdag Besök tingsrätten, huvudförhandling angående stöld, gör anteckningar med papper och penna (mobilförbud!!)

V17                måndag Diskussion om tingsrätten, hur begära ut rättegångshandlingar, börja jobba med studiebesöksuppgift. 

                      onsdag (Reservplan Besök tingsrätten) Börja med uppgift 21 i kursboken (sid 221). En A-uppgift som bygger på förmågan Tillämpa och Genomföra. 

V18                måndag Slutför studiebesöksuppgift med hjälp av utlämnad dom. Fortsätt med Uppgift 21 i kursboken (sid 221). 

                      onsdag Uppgift 19 i kursboken (sid 220). En A-uppgift som bygger på förmågan att Nyansera och reflektera. 

V19 Nytt moment, Processrätt vid tvister. Om vi märker att det verkligen behövs en vecka till för ovanstående uppgifter kan vi diskutera saken men då blir det sista momentet lite nedbantat. Fredag V 21 måste jag fått in alla inlämningar för att ha tid att rätta allt innan betygssättning. 


Läroplanskopplingar

Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande.

Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Studiebesök Norrtälje tingsrätt
Uppgift 21 (A-C) Kap 5 sid 221
Uppgift 19 kapitel 5 sid 220

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback