Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Björnbo VT-22

Robertsholms förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 7 april 2022

 

 

Planering

 

Språk och kommunikation

Vi kommer att använda oss av material från bland annat språktåget så som blåsövningar, munmotorik, ljud minne, rim och ramsor. Vi kommer även att sjunga. Som ett komplement kommer vi att använda bildstöd och stödtecken i det dagliga arbetet. 

Vid högläsning kommer vi att använda oss av både böcker och av Polyglutt, vissa gånger kommer vi att projektera boken på väggen. Barnen kommer att ha tillgång till lärplatta där de själv kan välja bok och läsa QR koder.

Detta för att stärka barnens språkutveckling, talspråk, ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar & funderingar.

Grönflagg

Kommer mest fokusera på grovmotorik/rörelse.
Hinderbana både ute och inne, gå på promenad, hoppa på stenar i skogen.

Naturkunskap

Följa ett träd under de olika årstiderna, vad händer? Projektor, prata samt visa olika årstider och väder på väggen. Vi kommer att använda oss av kort med olika uppdrag som barnen får utföra enskilt eller genom samarbete med kompis/kompisar.

Matematik

Genom att aktivt arbeta med matematik på olika sätt kommer barnen att få en medvetenhet i deras utveckling och matematiska förmåga. Vi kommer att använda oss av kort  med olika matematiska uppdrag som barnen får utföra enskilt eller genom samarbete med kompis/kompisar

Normer och värden

Vi kommer kontinuerligt att diskutera hur man är en bra kompis, olikheter & allas lika värde.

Vi kommer bland annat att använda oss av kompisböckerna och diskutera kring det dom tar upp samt göra olika samarbetsövningar.

Bolibompadraken kommer att hjälpa oss med detta :-)

Bygg och konstruktion

Barnen visar ett stort intresse för bygg och konstruktion. Vi har flera olika material lätt tillgängligt för barnen som de själva kan ta fram och arbeta med. Vi har även bilder på olika byggnader som kan inspirera barnen. 

Leken

Vi arbetar dagligen med att främja och uppmuntra lek. Leken stimulerar barnens fantasi, kommunikation, problemlösningar, samarbete och motorik.

Digitala verktyg

Vi kommer att använda oss av QR koder, projektera på vägg, polyglutt, pedagogiska appar. Vi kommer att introducera appen Book Creator, barnen som vill och visar intresse kommer att få prova att göra en egen saga.

Bifogat innehållBifoga innehåll

 

Kommentarer för alla i gruppen Björnbo

 
 
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback