Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

1 - 3

Fjärilars liv NTA

Gnarps skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Spännande resa - beskrivning av temat Fjärilars liv startar i elevernas egna erfarenheter och funderingar kring larver. De får tistelfjärilslarver som de studerar och följer när den växer, förpuppar sig och kläcks till en fjäril.

Beskrivning av temat

Det är inte helt ovanligt att fjärilarna hinner lägga ägg innan de släpps ut och hela livscykeln blir tydlig. När eleverna studerar larvens och fjärilens kroppsdelar går det att generalisera till andra insekter och det finns också möjlighet att göra jämförelser med andra djur och med människan.

Larvens och fjärilens betydelse i ekosystemet är ett annat spår som är lätt att komma in på med hjälp av uppdragen i Fjärilars liv.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Vi kommer att arbeta utifrån NTA lådan kring olika delmoment. 

Mål

Biologi – Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Naturorienterande ämnen
Temat ger möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Begrepp: 

Livscykel, ägg, larv, puppa, fjäril, spinner, frodas, tistelfjärilar, fjärilens olika delar osv. 

   

Så här kommer vi att arbeta: 

Olika delmoment utifrån vår NTA låda

Observationer kring fjärilens livscykel, vad händer steg för steg!? 

Göra en enkel fjärilsbok 

Läsa texter och resonera tillsammans

Öva vår skrivförmåga till de lästa texterna

Filmer från ex SLI: 

 

   Fullständig förvandling - fjärilen SLI

Examination:

Redovisning, kahoot. 

 

 

 

 

Logga in på Mina sidor 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback