Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Våren 2022

Kungsfågeln förskola, Flen · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vad händer i naturen under våren.

2022 04 01-

Ansvariga Malin, Edisa, Mikaela 

Nuläge: Barnen benämner vid samlingen att det är vår nu. Vi inventerar vad barnen vet om våren och dokumenterar det i en maindmap, och utgår från det i våran planering av aktiviteter.

Aktivitetsbeskrivning:

Vi samtalar i mindre grupper, för att alla barn ska få möjlighet att komma till tals och känna sig delaktiga.

Vi tittar på en film om våren. ”Amanda längtar”,"Tripp,trapp.träd".

Vi tar reda på fakta om småkryp, djur och fåglar om det som vi inte vet.

Vi har skapande aktiviteter, då barnen har möjlighet att välja på olika material.

Vi sår frön.

Vi går promenader och utforskar naturen.

Dokumenterar och synliggör detta med barnen på ett konkret sätt på lärväggen, genom bilder med text och skapande alster.

Material:

Ipad, kanonen, polyglutt, faktaböcker, olika skapande material, frö , UR.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback