Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01b

Sannolikhet och statistik Ma1b EK21B

Lindengymnasiet, Katrineholm · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Det fjärde området i matematik 1b som tar upp sannolikhet, beroende och oberoende händelser samt matematik och ekonomi.

Meetlänkhttps://meet.google.com/nje-vigq-niy

 

Planering

Vecka Onsdag (8:30-9:35) Torsdag (9:20-10:25) Fredag (11:25-12:10/12:20-13:05)
12   Repetition av sannolikhet Repetition av sannolikhet
  Teoretiska sannolikheter Experimentella sannolikheter
13 Slumpförsök i flera steg Slumpförsök i flera steg Slumpförsök i flera steg
Försök med två föremål Träddiagram Beroende händelser
14 Slumpförsök i flera steg Matematik och ekonomi Matematik och ekonomi
Komplementhändelser Index Ränta
15 PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
     
16 Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Kunskapsdag
Diagnos Repetition Ingen lektion
17 Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik
Repetition Prov kapitel 4 Inför nationella - begrepp
18 Extra lektion 10:30-11:35 CESAB-dag Repetition
Repetition Ingen lektion Inför NP
19 Repetition Repetition Studiedag
Inför NP Inför NP Ingen lektion
20 Repetition Matematik 1b Rättning
Inför NP Nationellt Prov Ingen lektion
21 Rättning Ledigt Ledigt
Ingen lektion    
22 Kompletteringar Kompletteringar Kompletteringar
     
23 Nationaldagen Kompletteringar Kompletteringar
Ledigt    

Läroplanskopplingar

Begreppet index.

 Begreppen oberoende och beroende händelse samt komplementhändelse. Metoder för att beräkna sannolikheter i flera steg, inklusive exempel från spel, risk- och säkerhetsbedömningar.

Exempel på hur några statistiska begrepp används i samhälle och inom vetenskap, inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.

Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.

Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt

Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.

Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.

Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.

Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter