Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religionerna växer fram och Gamla testamentet

Tornhagsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vad är religion? Det finns inte ett entydigt svar på det - kanske finns det lika många svar som det finns människor? Vilken betydelse har Gamla testamentet för de tre stora religionerna kristendom, judendom och islam? Gamla testamentet, Bibelns första del, berättar om Israels folks historia. Men Gamla testamentet är inte bara en historiebok. Där finns också poesi, visdomsord och regler för livet.

Mål

Du ska få en uppfattning och lära dig om:

 • vad religion är
 • Gamla Testamentet och kunna återberätta i stora drag några av berättelserna.
 • förstå och redogöra för kopplingen mellan GT och religionerna kristendom, judendom och Islam.
 • resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar.

Arbetssätt

 • läsa och hämta fakta ur läroboken

 •  svara på frågor muntligt och skriftligt

 • förstå, förklarar och använda begrepp
 • se på film

 • gemensamma diskussioner 

 • med text och bild beskriva och resonera kring olika händelser i Gamla Testamentet

 • deltagande i Bibeläventyret

Bedömning

 • genom att delta aktivt under samtalen på lektionerna

 • kunna använda begrepp som du lärt dig

 • din förmåga att muntligt, skriftligt och i bild kunna återberätta händelserna

 • Aktivt deltagande i Bibeläventyret
 • Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet

Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback