Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Atomer och molekyler

Dannikeskolan F-6, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Du ska få en bredare förståelse för vad kemi är. Du kommer att lära dig om atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Förstå grunderna till hur materia är uppbyggd
  •  Använda begrepp. 

Bedömning - vad och hur

  • Du använder rätt begrepp. 
  • Du dokumenterar
  • Du förstår vad en atom och en molekyl är

Undervisning och arbetsformer

  • Läsa och återberätta i skriftlig form. 
  • Diskutera.

Läroplanskopplingar

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback