Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Vårens fåglar och blommor

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Våren kommer och vi hör fåglarna kvittra och se blommor slå ut. Under några veckor framåt kommer vi att lära oss mer om fåglar och blommor. Vad heter de och var har de varit hela vintern? Detta och mycket mer som vi undrar över kommer vi ta reda på tillsammans.

Mål

I temat kommer du att få träna dina förmågor att

 • använda biologins begrepp (bl.a stann- och flyttfåglar, revir, lökväxter)
 • förklara vad du ser i både trädgården och naturen
 • gör enkla observationer 
 • dra enkla slutsatser utifrån observationer
 • ställa frågor kring det vi upplever
 • läsa och skriva faktatexter
 • läsa och skriva förklarande texter
 • muntligt redovisa för dina klasskompisar

 

Bedömning - Vad ska jag kunna?

Efter avslutat tema ska du kunna:

 • berätta något om vad som händer i naturen på våren, förstå begreppet näringskedja
 • förklara begreppen revir, stannfågel, flyttfågel, art och anpassning.
 • känna igen och namnge någon stannfågel och någon flyttfågel.
 • på ett enkelt sätt förklara varför vissa fåglar flyttar på vintern.
 • berätta om någon fågel som du själv ha valt inför en grupp.
 • skriva faktatext om en fågel, vildblomma och lökväxt

Undervisning - hur ska du lära dig detta?

Vi börjar med att göra en kunskapskarta tillsammans om vad vi känner till, Utifrån denna karta arbetar vi vidare. Du kommer också att få fundera på vad du skulle vilja ta reda på. 

Du kommer att:

 • få lära dig begrepp som t.ex. stann- och flyttfåglar, revir, art och anpassning, lökväxt
 • lyssna på fågelläten
 • gå på fågelskådning i närområdet och uppleva våren med alla dina sinnen
 • titta på film
 • läsa faktatexter om fåglar både i grupp och enskilt.
 • skriva faktatexter om fåglar och blommor, först gemensamt i klassen och sedan själv
 • diskutera med kompisar om det vi lärt oss.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback