Skolbanken Logo
Skolbanken

Odling

Skogsgläntans förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi vill väcka barnens nyfikenhet kring odling och att de ska få en förståelse för vad växter behöver för att kunna gro och växa.

 

 

Var är vi?

Under våren kommer odling att vara en del av undervisning på Humlan, där barnen kommer få odla tomater. Vi vill ge barnen möjlighet till att se hur vi människor kan odla fram mat och hur ”jord till bord” fungerar.

 

Vart ska vi?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet kring odling och att de ska få en förståelse för vad växter behöver för att kunna gro och växa. Barnen ska få en insikt kring vart en del av vår mat kommer ifrån och att olika frön blir till olika växter.  Vi vill även att barnen ska få ett varsamt förhållningssätt till vår natur och omgivning.

  

 

Hur gör vi?

Tillsammans med barnen kommer vi att skapa egna krukor av mjölkkartonger som vi kommer plantera i. Barnen kommer att

plantera tomater i sina krukor. När vi planterar våra tomater kommer vi att diskutera och reflektera tillsammans med barnen vad en

planta behöver för att kunna gro och växa.

Sedan kommer barnen få följa deras plantors växtprocess och vi dokumenterar och samtalar om vad som händer.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

 

 

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback