Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

akustiskt musikskapande

Bårslövs skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Eleven ska i liten grupp på notark skriva en låt med ackord, melodi och rytm. Låten ska framföras för klassen

AKUSTISKT MUSIKSKAPANDE ÅK 6

 

 

Skriv en låt med några ackord, melodi och rytm.

Låten ska framföras för klassen.

Jobba i grupp om 3-4 elever

Steg 1

Låten ska innehålla följande ackord

D                   A7                Em                G

Skriv dem i en ordning som ni tycker passar. Stycket ska börja och sluta på  D

Steg 2

När ni kan spela ackorden i den ordning ni valt ska ni göra en melodi till er låt. Ni får använda er av dessa toner:

D                   E                   G                   A                  B

Tonerna får upprepas så många eller få gånger ni vill

Skriv ner noterna på ett notark, indelat i takter.

Blanda olika notvärden och se till att det blir 4 slag i varje takt

Återanvänd gärna slingor i melodin

Gör melodin enkel och inte för snabb, eftersom ni ska kunna öva in den och spela upp den.

Steg 3

Lägg till en lämplig enkel rytm, eller håll pulsen på valfri percussion.

Steg 4

Öva in låten, låt alla prova alla instrument

Dags att uruppföra inför de andra grupperna!

LYCKA TILL

 

 


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter