Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Antiken

Bergskolan 7-9, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 26 maj 2023

Ni kommer få arbeta med vald kultur under antiken. Hur växer den fram?, hur styrdes deras samhällen? Vad trodde de på och hur var deras levnadsförhållanden? är exempel på frågor som ni kommer få arbeta med.

Ni kommer få arbeta med antikens Grekland och antikens Rom.

¨ Hur växer kulturerna fram?

¨ Hur styrdes de? Med demokrati och/ eller diktatur

¨ Hur var det att leva under denna tid för män, kvinnor och barn?

¨ Vad trodde de på och hur påverkade deras tro livet?

¨ När, hur och varför försvinner kulturerna?

¨ Vad har vi kvar från antiken än idag?

Vad ser ni för likheter och skillnader mellan dessa kulturer, de kulturer ni studerat tidigare och dagens samhällen?

Efter att ha arbetat tillsammans med detta område kommer ni få visa era individuella kunskaper och förmågor som ni tränat under arbetets gång. Detta kommer ske tisdag v21


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter