Skolbanken Logo
Skolbanken

Vecka 15-16 Planering

243891 Förskolan Idholmsvägen 79 A, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi arbetar vidare med uppslaget med kaninerna, vad det finns bakom den röda dörren

Planering - Vart ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?

Att arbeta med konkreta material har varit viktigt och gjort skillnad. Barnen har fått möjlighet att på riktigt få en förståelse för orden, när vi stannat upp och inte haft bråttom.

Vi ser att barnen använder sig av dessa ord och de gemensamma upplevelserna i sina rollekar.

Vilka mål ska vi arbeta mot?

Se läroplanskopplingar nedan

Varför ska vi göra det?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga, både verbalt och men kroppen

Vad ska vi göra?

Vi väljer denna gång att stanna kvar i uppslaget bakom den röda dörren. Det uppslaget där kaninfamiljen äter morötter. På detta uppslag finns även tvättmaskinen och kläderna som hänger på strecket.

1. Barnen har tillgång till husen med bilderna från uppslaget. här kan de mötas och prata om de olika bilderna. vi hjälper barnen att benämna de olika sakerna.

2. Vi riktar fokus på tvättmaskinen och kläderna som hänger på tork. tröja, byxa, strumpa. Vi använder oss av Yrias sång- Hänga tvätt... 

På samlingen tar vi en låda med de olika kläderna, vi benämner, tittar på likheter och olikheter.

3. Vi ser till att vi får hela morötter hembeställda, gärna med blast, som vi kan under söka tillsammans med barnen.

Kan vi blanda till morötternas färger?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback