Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Mitt vårprat VT-22

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Eleverna ska inom detta arbetsområde spela in sitt eget Vårprat (liknande upplägg som det populära radioprogrammet "Sommar i p1") En podcast är på många sätt en muntlig redovisning där eleverna styr vad de ska prata om. Samtidigt innebär det att de även tränar sig i att skriva ett manus, förbereda stödord samt spela in och till viss del redigera ljudinspelningar. De använder sig av enkla digitala verktyg för att spela in sina podcast-avsnitt.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen
Svenska - Mitt Vårprat
Uppgifter
Retoriska knep
Lärandematris
Manuskort
Kom igång - instruktioner
Mitt vårprat

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback