Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Koll på no 6: Befruktning och fortplantning

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Koll på NO 6 - Befruktning och fortplantning

 

Syftet är att du ska:

 • kunna förklara med exempel hur förökning med eller utan hanar och honor går till.
 • kunna berätta om skillnaden mellan befruktning utanför kroppen och inne i kroppen.
 • veta mer om hur ett barn blir till.
 • kunna ge exempel på hur kroppen förändras under puberteten.
 • få förståelse för olika sätt att leva tillsammans.
 • kunna använda dig av begrepp som har med området att göra.

Bedömning:

   Du kommer att bedömas i din förmåga att:

 • förklara och ge exempel på hur förökning med eller utan hanar och honor går till.
 • förklara skillnaden mellan befruktning utanför kroppen och inne i kroppen.
 • förklara hur ett barn blir till.
 • förklara och ge exempel på hur kroppen förändras, hos både tjejer och killar, under puberteten.
 • använda dig av begrepp som har med befruktning och fortplantning att göra.

   Du kommer att visa dina kunskaper genom:

 • Ett avslutande prov.
 • Dokumentation av uppgifter.
 • I muntliga diskussioner och skriftliga uppgifter använda dig av ämnesspecifika begrepp.

 

I undervisning kommer du att:

 • Läsa eller lyssna på text i grundboken "Koll på NO 6"
 • Lyssna och aktivt delta i genomgångar.
 • Delta i diskussioner.
 • Svara på frågor till texten i grundboken.
 • Titta på förklarande filmer.
 • Träna på och bli medveten om ämnesspecifika begrepp.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen
Koll på no 6: Befruktning och fortplantning
Uppgifter
Prov
Prov
Prov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback