Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Teknik, Biologi, Fysik

·

Årskurs:

9

Hållbar utveckling

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 6 april 2022

I det här området kommer vi prata om vad som menas med hållbar utveckling och vad vi kan göra för att bidra till den. Vi kommer att kolla på de globala målen och Sveriges miljömål och lära oss mer om orsak och konsekvenser till olika miljöproblem.

Mål:

- känna till och resonera kring olika miljöproblem (orsak och konsekvenser). 

-  kunna resonera kring  åtgärder som bidrar till  hållbar utveckling.

 

Arbetsgång:

- Genomgångar

- Gruppövningar

- Diskussioner

- Texter och artiklar med övningsfrågor 

- Studiebesök på NSR Helsingborg

- Filmer

-Skriftligt prov

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd i hur väl du kan orsak och konsekvenser till de olika miljöproblemen. Du kan visa kunskaper både under diskussioner och på  provet.

Du kommer även att bli bedömd hur väl du kan resonera kring  konsekvenser av miljöproblem och  kring åtgärder som bidrar  till hållbar utveckling. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback