Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Procent åk 8 Vektor kap. 4.1-4.3

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Att kunna göra beräkningar med procent är viktigt! Du kommer att stöta på procent ofta i framtiden, t.ex. för att göra beräkningar som handlar om skatt, ränta och rabatter. I det här avsnittet får du lära dig om vad procent är och hur man räknar med procent i olika situationer

Syfte med undervisningen 

Genom undervisningen i ämnet Matematik ska eleverna ges förutsättningar att: 

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

  • föra och följa matematiska resonemang, och 

  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

 

Så här kommer vi att arbeta 

 

Vi kommer att använda oss av läromedlet Vektor, filmklipp, klassdiskussioner, laborationer och genomgångar. 

Vi kommer att arbeta i Vektor kap.4.1-4.3 

 

Det här ska du lära dig 

Du ska veta skillnaden mellan procent och procentenheter. 

Kunna räkna med ökning/minskning i procent och procentenheter 

Kunna skriva gå mellan decimalform till promille och ppm. 

Kunna räkna ut andelen med promille och ppm. 

Kunna använda dig av procent och jämförelser/ förändringar 

 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området 

 

4.1 Procent, procentenheter, ökning och minskning, procentform, decimalform 

4.2 Promille, ppm, Andelen = delen/ det hela 

4.3 Procent och jämförelser/ förändringar 

 

 

Så här kan du visa dina kunskaper 

Genom att delta i genomgångar, diskussioner, arbeta med uppgifter i Vektor. 

Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov v.17: fredagen 29 april. 

 

 

 
 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter