Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Alla årskurser

Religion åk 9

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Här är planeringen för momentet i religion där vi kommer att jobba med etik och etiska modeller.

Tidsperiod

Från v.14-21

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig att tillämpa etiska modeller. 
Reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet. 
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Eleverna kommer examineras med ett prov om etik och etiska modeller måndag v.21. 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)


Ni kommer under momentet arbeta med instuderingsfrågor, begreppslistor och fördjupningsuppgifter. Vi kommer att följa kapitlet i boken och det finns även en digital planering på Gleerups-online.


Etik/etiska modeller: https://gleerupsportal.se/laromedel/planering/d08dc59c-372a-4795-9de4-dbe99f404d21 

Vidare så kommer jag att ha genomgångar.

Allt material kommer jag kontinuerligt att lägga upp på TEAMS under kanalen "SO" -> kursmaterial. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter