Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Medier åk 7 VT22

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Nu ska vi påbörja arbetet med medier.

Tidsperiod

v.15-v.21. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Skilja på olika slags medier och hur olika medier förmedlar information.

Redogör för olika sätt som medier används för att påverka samhället. 

Söka information om medier och analysera samt kritiskt granska olika källor. 

Reflektera över hur individer och grupper framställs, till exempel beroende på kön, etnicitet och religion, i olika medier. 

Förstå risker och möjligheter med olika medier.  

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Momentet kommer avslutas med ett prov v.21. 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Material finns på TEAMS. 

Gleerupsplanering: https://gleerupsportal.se/planering/3857435f-2228-4e99-a4ff-82488560b0ed 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback