Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

8

MUSIK&MUSIKVIDEO

Särlaskolan 7-9, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Har du tittat på nån lite för läskig film nångång utan ljud? Då har du kanske tänkt på hur stor roll musiken har i film och hur den påverkar det du ser och upplever. I detta arbetsområde kommer vi att undersöka hur musik samverkar med film och hur vi människor påverkas av musik i livets många olika sammanhang och situationer. Vad har musiken för roll vid midsommar t ex? Eller vilken musik spelas i olika affärer och varför?

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Mu 7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. Samt ansvarsfullt förhållningssätt vid bruk av musik.

 

 • Mu 7-9
 • Musikens sammanhang och funktioner Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Så här kommer vi att arbeta

Under v 16-20 kommer vi att lyssna på musik och titta på filmklipp och diskutera och resonera kring  hur musik förstärker och förändrar hur vi uppfattar bild och film. Musiken finns runt omkring oss i vardagen och används på olika sätt i olika sammanhang och påverkar oss på olika sätt.

Det här kommer vi att bedöma:

 Din förmåga att resonera, diskutera och berätta om hur musik påverkar oss människor i olika sammanhang. Samt vilket ansvar musiken och videon bär med sig, hur påverkas du som ser en musikvideo? synen på sig själv? har synen ändrats genom åren, 1990-2000- 2022 

 

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

 • Mu 7-9
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu 7-9
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Läroplanskopplingar

Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.

Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.

Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.

Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.

Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Musik år 7-9 Analysera och resonera om musik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback