Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM02

Källkritisk granskning

Birgittaskolan IVAS, Linköping · Senast uppdaterad: 6 april 2022

I det här arbetsområdet tränar vi på att värdera framför allt Internetkällor.

Källkritisk granskning  

I det här arbetsområdet diskuterar vi källkritik, vikten av att kunna värdera Internetkällor och fokuserar på begreppen "relevans" och "trovärdighet". Du redovisar dina kunskaper genom att granska två källor om vaccin. Vi avslutar med att diskutera vaccinmotstånd, alternativ fakta och varför dessa fenomen uppstår i samhället. 

 

Cirka två veckor. 

 


Läroplanskopplingar

Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.

Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback